KEDVENC SZENTJEIM

Szent Teréz

Lisieux-i Szent  szeretetre méltó gyógyító szent.

Sok gyógyítás igazolt, akik hozzá imádkoztak, vagy elzarándokoltak a földi maradványaihoz meggyógyultak általa.

Halálos ágyán azt mondta:

" Miután meghalok, rózsaszirmok záporozzanak rám."

Ezért tartják a virágárusok, kertészek védőszentjének is.

A legenda szerint, ha 9-24 napon át minden nap elmondod az alábbi imát, akkor egy rózsát fog küldeni neked: ezzel jelezve: meghallotta és teljesíti a kérésedet.

Íme a csodatévő ima:

Dr. Doreen Virtue könyvéből: Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérlek szedj egy rózsát számomra a mennyei kertből, és küldd el hozzám a szeretet jeleként. Ó, gyermek Jézus kis Teréze, kérd meg Istent, áldja meg kegyesen azt, amit ma bizalommal a kezére adok ( mondd el a kérésedet). Szent Teréz, segíts hozzá, hogy úgy higgyek Isten nagyszerű szeretetében, ahogy te, és követhessem az általad mutatott példát, a "kis utat" minden nap. Ámen.

Szent Rita

Született: Roccaporena, 1381 . meghalt: Cascia, 1447. május 22.

Ritát, idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. Isten arra választotta őt, hogy minden korban ragyogó mintaképe lehessen a legszebb női erényeknek, tövises utakon rózsát fakasztani mások számára.

Rocca-Porenában, a Lotti házaspár, bizony nem reménykedett már abban, hogy gyermekkel áldatik meg házasságuk. Mégis hittek az angyaloknak, akik jelezték mindkettőjüknek a ,,Gyöngy”, a kislányuk születését. Már bölcsője mellett is hihetetlen csoda, de összeforrt annak a férfinak a sarlóval megvágott keze, aki segítségére sietett, hogy megmentse a méhektől, melyek rajban szálltak az alvó csecsemőre.

A szorgalmas, engedelmes érzékeny gyermek .

Szülei -- valószínűleg kényszerhelyzetben -- odaígérték a kezét egy helybeli ifjúnak, aki  vad és erőszakos ember volt. 

Férje rossz természetét hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy föltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával végül is férje rossz természetét sikerült legyőznie.

Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: előbb meghalt a férje, aki most már tisztelte és szerette őt.

Szomszédjával egyszer összeverekedett a férj és a verekedésben a szomszéd meggyilkolta Rita férjét. Fiai ekkor a helyi szokás szerint vérbosszút esküdtek.

 

Rita a temetésen, férje koporsójánál megbocsátott a gyilkosnak. A vérbosszú elől menekülő szomszédot ő vezette biztonságba, fiait is lecsillapította.

Majd egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia is.

 Rita ekkor döntött úgy ,hogy  mivel  nem köti senkihez semmi a régi vágyát teljesül  ,hogy apáca legyen

. Casciában a Mária Magdolna ágostonos kolostorba jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor visszautasító választ kapott özvegysége miatt.

Végül azonban 1407-ben csodálatos módon bejutott: Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Toletinói Szent Miklós vitték be  a kolostorba.

A legtökéletesebb alázatból példát mutatva élt.

Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a nővérektől.

15 éven át, haláláig viselte Rita a sebet.

Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor az Úr könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak.

Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte.

Aki mindenki javáért fáradozva élte életét annak halála előtt, a hóban is rózsa nyílt, és zamatos füge termett a hideg télben.

66 évesen, 1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba, átköltözését egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg.

 Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett.

Új koporsóját a szent nagy tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette el, aki súlyos betegségből gyógyult meg közbenjárására.