SZÍNEK ÉS AZ ÉRZELEM

ÉRDEKEL A SZÍNEK ÉRZELMI HATÁSA?

Talán legjobban  Molnár Sándor , a festészet tanítása c. könyvében írja le :

"Azok a megrázkódtatások, amelyeket a színek élménye kirobbant, továbbhatolnak a legbelső centrumig, és a lelki élet legfontosabb régióit érintik.

Goethe a színek erkölcsi hatásáról beszélt. Mélyek a színek hatásai, akár tudatosan fogadja őket az ember, akár nem. Úgy hatnak ránk, mintha a túlvilágról érkeznének. Csak aki lényének mélyebb régióiban is érzékelni tudja a világot, az képes átélni a külön-külön vagy együttesen megcsendülő színek hangzási értékeit anélkül, hogy a tárgyakra vonatkoztatná azokat.

SÁRGA Harmonikusan: Fény; a fény hatalmától a szublimáció legmagasabb fokára eljutott anyag. Túlvilág, csoda, értelem, tudás, bölcsesség, intelligencia, gazdagság. Vidám, sugárzó oldottság, változatosság, szabadság, meleg, barátságos, nyíltság, közlékenység, kommunikációs készség, boldogság, szellemi kalandvágy, ideálok, humorérzék. A sárga minden határon átlép, és a fény közelébe vezet. Igaz filozófia. Intellektus, könnyű, világos, légnemű, jövő, szellem. Legközelebb áll a fényhez és a Naphoz. Idegrendszerünket, emésztőszerveinket ösztönzi. Erősíti a gyomrot, a solar plexussal összeköttetésben áll, méregtelenítő, segíti az összpontosítást. Diszharmonikusan: Irigység, árulás, hamisság, kétely, bizalmatlanság, őrültség, tompaság. VÖRÖS Harmonikusan: Ellenállhatatlan erő, vér, belső meleg, lázas szenvedélyes, harcias. Testi szerelem - átszellemült szeretet. Az élet és az akarat szelleme - hatalom, autoritás, a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Kolerikus (heves). Izgatottságot okoz, aktivitást; önbizalom saját erőnkbe vetett hit. Meleg, erőteljes, aktív, dinamikus, szembeötlő, harsány, az élet jele, forróvérű, agresszív, harc, konfliktus, a vér színe, tetterő, határozottság, meggyőző erő, bátorság, dinamikus lendület, szilárd. Királyi, uralkodó, nemes. A vérre gyakorol hatást. Vérkeringési zavarok ellen jó, a hideg területeket felmelegíti. Diszharmonikusan: Legyőzhetetlen, démoni szenvedély, szertelen heveskedő, tolakodó, kötekedő, ordenáré, haragos. NARANCS Harmonikusan: Sugárzó aktivitás. Az anyag szférájában napszerű világító erővel jelentkezik. A meleg aktív energia maximuma. Az anyag a vöröses narancssárgában éri el a meleg, aktív energia maximumát. A szentség szelleme, elragadtatás, nyíltság, öröm, boldogság. Aktivizáló hatású. Depresszió, pesszimizmus, ernyedtség ellen jó, az immunrendszert erősíti. Diszharmonikusan: Büszkeség, külsőséges pompa, kevélység. ZÖLD Harmonikusan: A növényvilág színe. Termékenység, kielégültség, nyugalom, remény, benne a tudás (sárga) és a hit (kék) egyesül. Az összeütközésből kibontakozó harmónia szelleme, fizikai kiegyensúlyozottság. Flegmatikus. Szilárd álhatatosság, önbecsülés. Sötét és világos, meleg és hideg között tartja az egyensúlyt. A szellem és az anyag világa a zöldben kapcsolódik össze. Ez a természet színe. a növekedésé, a harmóniáé, a rokonszenvé. Megújulás, béke, remény, elégedettség, gyógyulás, vegetáció. A természet, a növekedés és az általános regenerálódás színe. Harmóniateremtő, csökkenti a kimerültséget, a fáradtságot. Diszharmonikusan: Közönséges, ordenáré, bénult, merev, buta. KÉK Harmonikusan: Befelé fordulás, passzív, árnyékos, a sötét felé hajlik. Atmoszféra: a legvilágosabb égszínkéktől az éjszakai legsötétebb kékesfeketéig. Hit, szellem, halhatatlanaság. Az igazság szelleme, tisztelet, hódolat. A lélek megfelelője. Melankólikus, nyugalom, megelégedettség, feloldás, a vértelenség érzése. Mélységbe (víz) és magasba (ég) vezet. Nagy csendesség és hűvösség árad belőle. Biztonságérzet. Mindig belejátszik valami súlyos, passzív erő is, amit a sötétség közelléte okoz. Folyékony. Hűvös szín, amely nyugtatóan hat, idegesség, gyulladás ellen jó, gennyes állapotokon segít. Diszharomonikusan: Babona, félelem, elveszettség, gyász, de mindig érzék fölötti, lelki, transzcendens. INDIGÓ Harmonikusan: Rejtett misztériumok szelleme, szeretet, gyógyítás, intuitív szín. Görcsoldó hatása van, ideges eredetű zavarok, lelki kimerültség ellen jó. Erős egyéniség, visszahúzódó alkat, intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi, lelki síkon sebezhető. Diszharmonikusan: Démoni, alvilág, züllöttség, szenvedélybetegségek. IBOLYA Diszharmonikus szín. A sárga, a tudás ellenpólusaként az ibolya a tudatalatti, a titok színe. Hol fenyegetően, hol boldogítóan hat ránk, és gyakran nyomasztó. Nagy foltokban az ibolya szín valóban ilyesztően hathat, különösen ha bíborvörösbe hajlik. " Ha ilyen fény borul egy táj fölé, a világ vége rémületét szuggerálja." (Goethe) A tudatlan jámborság színe, a komor babonásságé. Lappangó katasztrófák törnek föl a sötét ibolya színből. Megvilágosítva gyöngéd és szeretetreméltó színtónusok bukkannak elő belőle. Sötétség, halál, magányosság, magány és oldódás, mennyei szeretet és szellemi uralom a vöröses-ibolyában. Az áldozat szelleme, rítusok és mágia, spirituális szín, misztikum, kozmikus tudat, szenvedélyesség. A legsötétebb szín, nehézségek, fájdalmak, spirituális, metafizikus szín: az anyagi és a spirituális síkon hat. Harmonikusan: Erősíti a meditáció hatását, az inspirációs képességet. Belső megtisztulás. Egyensúlyba hozza a két agyféltekét, a jin és a jang elveket. Spirituális hajlam, szellemi ébredés, spirituális fejlődés és felszabadulás. Összefoglalás A VÖRÖS - a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Meleg szín. Cselekvésre ösztönöz. Bánj vele csínján, a túl sok piros agresszivitást válthat ki. A SÁRGA - a legvilágosabb szín - a szellem megfelelője.Melegséget és közelséget kölcsönöz. A fény és a nap színe. Kitűnő szűk, sötét helyiségekbe. A NARANCSSÁRGA -nagyon meleg szín. A sárga és a piros keveréke izgató hatású. Csak vigyázz, mert tér kell hozzá. A KÉK a leginkább felfelé irányuló szín - a lélek megfelelője.Hideg szín. Eltávolodást és messzeséget jelent. A nyugalom iránti vágyat fejezi ki. A sötétkék fárasztó, és passzivitásra ösztönöz. A világoskék tágítja a teret és tisztaságérzetet ad. A ZÖLD -hideg szín. Távolságot és messzeséget jelent. Nyugtat, pihentet, ellazít. A FEHÉR -a semlegesség, könnyedség és a tisztaság színe. A BARNA -a semlegesség, a melegség és a közelség színe. A barna világos árnyalata kellemes közérzetet ad. A sötétbarna szűkíti a teret. A szín és a lélek egymásnak megfelelői, és a szellemi világot kapcsolják össze az anyagival. Melankólikus ( búskomor) - kék - a fej területe. Kolerikus (heves, lobbanékony) - vörös - szív. Szangvinikus (vérmes) - sárga - mellkas. Flegmatikus (közönyös, egykedvű) - Zöld - hát. A hat szín feszültségtengelye Sárga - ibolya: intuíciós tengely ( fény - sötétség) Kék- narancs: szellemi tengely ( hideg-meleg) Vörös-zöld: akarattengely (ego-közösség)