MI A MANDALA?

Az Univerzum szimbolikus ábrázolása Egy szimmetrikus meditációs képről van szó. Alapelemei a geometrikus formák: a kör, a négyzet, és a többi sokszög. A KÖR a mandalában jelképezi a szellemiséget, A NÉGYZET az anyagi világot, A SZINEK pedig érzelmekkel töltik fel ezeket a területeket. Az ábrákban minden színnek, minden számnak jelentése van. A mandala rajzolása , segíti a koncentrációt, harmonizál, kiegyensúlyoz, pihenteti a szellemet, az érzelmeket lecsendesíti. A meditációt mandala-nézéssel is lehet végezni. A mandalát nézve, a képre koncentrálva harmonizálhatjuk magunkat, a nekünk tetsző képpel gyógyíthatjuk testünk, lelkünk, kikapcsolódhatunk egy kicsit stresszes világunkból, és rég elfeledett igazságokra, emelkedett, tiszta gondolatokra ébredhetünk rá.  

MANDALA KÉPEK

Mindig a hangulatodnak megfelelően válaszd ki a mandala-képet, ami a leginkább tetszik, amire felüdülés ránézni, ami ahogy nézed, kiszakít a hétköznapi világból. Meglátod felemelő érzéssel fog eltölteni a nézése , és jótékony hatással lesz rád! Fűzi Orsolya képei:

SZÍNEK ÉS AZ ÉRZELEM

ÉRDEKEL A SZÍNEK ÉRZELMI HATÁSA? Talán legjobban  Molnár Sándor , a festészet tanítása c. könyvében írja le : "Azok a megrázkódtatások, amelyeket a színek élménye kirobbant, továbbhatolnak a legbelső centrumig, és a lelki élet legfontosabb régióit érintik. Goethe a színek erkölcsi hatásáról beszélt. Mélyek a színek hatásai, akár tudatosan fogadja őket az ember, akár nem. Úgy hatnak ránk, mintha a túlvilágról érkeznének. Csak aki lényének mélyebb régióiban is érzékelni tudja a világot, az képes átélni a külön-külön vagy együttesen megcsendülő színek hangzási értékeit anélkül, hogy a tárgyakra vonatkoztatná azokat. SÁRGA Harmonikusan: Fény; a fény hatalmától a szublimáció legmagasabb fokára eljutott anyag. Túlvilág, csoda, értelem, tudás, bölcsesség, intelligencia, gazdagság. Vidám, sugárzó oldottság, változatosság, szabadság, meleg, barátságos, nyíltság, közlékenység, kommunikációs készség, boldogság, szellemi kalandvágy, ideálok, humorérzék. A sárga minden határon átlép, és a fény közelébe vezet. Igaz filozófia. Intellektus, könnyű, világos, légnemű, jövő, szellem. Legközelebb áll a fényhez és a Naphoz. Idegrendszerünket, emésztőszerveinket ösztönzi. Erősíti a gyomrot, a solar plexussal összeköttetésben áll, méregtelenítő, segíti az összpontosítást. Diszharmonikusan: Irigység, árulás, hamisság, kétely, bizalmatlanság, őrültség, tompaság. VÖRÖS Harmonikusan: Ellenállhatatlan erő, vér, belső meleg, lázas szenvedélyes, harcias. Testi szerelem - átszellemült szeretet. Az élet és az akarat szelleme - hatalom, autoritás, a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Kolerikus (heves). Izgatottságot okoz, aktivitást; önbizalom saját erőnkbe vetett hit. Meleg, erőteljes, aktív, dinamikus, szembeötlő, harsány, az élet jele, forróvérű, agresszív, harc, konfliktus, a vér színe, tetterő, határozottság, meggyőző erő, bátorság, dinamikus lendület, szilárd. Királyi, uralkodó, nemes. A vérre gyakorol hatást. Vérkeringési zavarok ellen jó, a hideg területeket felmelegíti. Diszharmonikusan: Legyőzhetetlen, démoni szenvedély, szertelen heveskedő, tolakodó, kötekedő, ordenáré, haragos. NARANCS Harmonikusan: Sugárzó aktivitás. Az anyag szférájában napszerű világító erővel jelentkezik. A meleg aktív energia maximuma. Az anyag a vöröses narancssárgában éri el a meleg, aktív energia maximumát. A szentség szelleme, elragadtatás, nyíltság, öröm, boldogság. Aktivizáló hatású. Depresszió, pesszimizmus, ernyedtség ellen jó, az immunrendszert erősíti. Diszharmonikusan: Büszkeség, külsőséges pompa, kevélység. ZÖLD Harmonikusan: A növényvilág színe. Termékenység, kielégültség, nyugalom, remény, benne a tudás (sárga) és a hit (kék) egyesül. Az összeütközésből kibontakozó harmónia szelleme, fizikai kiegyensúlyozottság. Flegmatikus. Szilárd álhatatosság, önbecsülés. Sötét és világos, meleg és hideg között tartja az egyensúlyt. A szellem és az anyag világa a zöldben kapcsolódik össze. Ez a természet színe. a növekedésé, a harmóniáé, a rokonszenvé. Megújulás, béke, remény, elégedettség, gyógyulás, vegetáció. A természet, a növekedés és az általános regenerálódás színe. Harmóniateremtő, csökkenti a kimerültséget, a fáradtságot. Diszharmonikusan: Közönséges, ordenáré, bénult, merev, buta. KÉK Harmonikusan: Befelé fordulás, passzív, árnyékos, a sötét felé hajlik. Atmoszféra: a legvilágosabb égszínkéktől az éjszakai legsötétebb kékesfeketéig. Hit, szellem, halhatatlanaság. Az igazság szelleme, tisztelet, hódolat. A lélek megfelelője. Melankólikus, nyugalom, megelégedettség, feloldás, a vértelenség érzése. Mélységbe (víz) és magasba (ég) vezet. Nagy csendesség és hűvösség árad belőle. Biztonságérzet. Mindig belejátszik valami súlyos, passzív erő is, amit a sötétség közelléte okoz. Folyékony. Hűvös szín, amely nyugtatóan hat, idegesség, gyulladás ellen jó, gennyes állapotokon segít. Diszharomonikusan: Babona, félelem, elveszettség, gyász, de mindig érzék fölötti, lelki, transzcendens. INDIGÓ Harmonikusan: Rejtett misztériumok szelleme, szeretet, gyógyítás, intuitív szín. Görcsoldó hatása van, ideges eredetű zavarok, lelki kimerültség ellen jó. Erős egyéniség, visszahúzódó alkat, intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi, lelki síkon sebezhető. Diszharmonikusan: Démoni, alvilág, züllöttség, szenvedélybetegségek. IBOLYA Diszharmonikus szín. A sárga, a tudás ellenpólusaként az ibolya a tudatalatti, a titok színe. Hol fenyegetően, hol boldogítóan hat ránk, és gyakran nyomasztó. Nagy foltokban az ibolya szín valóban ilyesztően hathat, különösen ha bíborvörösbe hajlik. " Ha ilyen fény borul egy táj fölé, a világ vége rémületét szuggerálja." (Goethe) A tudatlan jámborság színe, a komor babonásságé. Lappangó katasztrófák törnek föl a sötét ibolya színből. Megvilágosítva gyöngéd és szeretetreméltó színtónusok bukkannak elő belőle. Sötétség, halál, magányosság, magány és oldódás, mennyei szeretet és szellemi uralom a vöröses-ibolyában. Az áldozat szelleme, rítusok és mágia, spirituális szín, misztikum, kozmikus tudat, szenvedélyesség. A legsötétebb szín, nehézségek, fájdalmak, spirituális, metafizikus szín: az anyagi és a spirituális síkon hat. Harmonikusan: Erősíti a meditáció hatását, az inspirációs képességet. Belső megtisztulás. Egyensúlyba hozza a két agyféltekét, a jin és a jang elveket. Spirituális hajlam, szellemi ébredés, spirituális fejlődés és felszabadulás. Összefoglalás A VÖRÖS - a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Meleg szín. Cselekvésre ösztönöz. Bánj vele csínján, a túl sok piros agresszivitást válthat ki. A SÁRGA - a legvilágosabb szín - a szellem megfelelője.Melegséget és közelséget kölcsönöz. A fény és a nap színe. Kitűnő szűk, sötét helyiségekbe. A NARANCSSÁRGA -nagyon meleg szín. A sárga és a piros keveréke izgató hatású. Csak vigyázz, mert tér kell hozzá. A KÉK a leginkább felfelé irányuló szín - a lélek megfelelője.Hideg szín. Eltávolodást és messzeséget jelent. A nyugalom iránti vágyat fejezi ki. A sötétkék fárasztó, és passzivitásra ösztönöz. A világoskék tágítja a teret és tisztaságérzetet ad. A ZÖLD -hideg szín. Távolságot és messzeséget jelent. Nyugtat, pihentet, ellazít. A FEHÉR -a semlegesség, könnyedség és a tisztaság színe. A BARNA -a semlegesség, a melegség és a közelség színe. A barna világos árnyalata kellemes közérzetet ad. A sötétbarna szűkíti a teret. A szín és a lélek egymásnak megfelelői, és a szellemi világot kapcsolják össze az anyagival. Melankólikus ( búskomor) - kék - a fej területe. Kolerikus (heves, lobbanékony) - vörös - szív. Szangvinikus (vérmes) - sárga - mellkas. Flegmatikus (közönyös, egykedvű) - Zöld - hát. A hat szín feszültségtengelye Sárga - ibolya: intuíciós tengely ( fény - sötétség) Kék- narancs: szellemi tengely ( hideg-meleg) Vörös-zöld: akarattengely (ego-közösség)

SELYEMFESTÉSI TECHNIKÁK

Több fajta technika létezik ! -Nedves a nedvesen technika: A nedves selyem anyagra visszük fel a nedves festéket. A festék a nedves selymen "fut" és nagy területeket kevés festékkel lehet szépen megfesteni. Két egymás mellé felvitt szín csodálatosan összeolvad, keveredik és különleges hatást lehet vele elérni. Ezzel a technikával szoktam a tájképeken az égboltot megfesteni, illetve a képekre az első színrétegeket felvinni. Ennél a technikánál vastag kerek, vagy széles lapos ecseteket kell használni. -Nedves a szárazon technika A legkedveltebb és a leggyakrabban alkalmazott technika. A száraz selyemre visszük fel a guttával körülhatárolt részre a festéket. Ilyenkor a selymen futó festék szépen kitölti a rendelkezésre álló helyet. A csendéleteknél és a tájképek kidolgozásánál ezt a technikát a leg jobb használni. Ezt a technikát kell alkalmazom akkor is, ha nem guttázzuk ki a körvonalakat, hanem azonnal a selyemre festjük például a virágok leveleit. Ennél a technikánál közepes vastagságú vagy vékony ecsetek kellenek. -Száraz ecset technika Száraz selyemre "száraz" ecsettel visszük fel a festéket. A nedves ecsetet papírtörlőn többször áthúzuk, hogy kevés víz legyen benne. Ezt követően jön a festékbe mártás, majd a festékes ecsettel többször vonalat kell húzni a papírtörlőre, hogy a festékben lévő nedvesség is távozzon. Amikor már egészen vékony vonalat tudunk húzni és a kívánt színt is elértük, akkor lehet festeni a selyemre. Ezt a technikát a finom kidolgozásokhoz érdemes használni, amikor vékony vonalakat kell húzni, illetve a javításokhoz. Előfordul ugyanis, hogy a gutta vasalás után fehér nyomot hagy a képen, vagy túl vastag a vonala, ami nemkívánatos hatást eredményez. Ilyenkor ezzel a technikával "el lehet tüntetni" a gutta nyomait. Ennél a technikánál vékony ecsetek használata kell. -Tónusos aláfestés A festményen az árnyékokat festjük meg először. A csendéletek, virágok árnyékainak megfestésekor , mert ott sok apró vonal van és a színtelen gutta miatt nem lehet látni jól a témát. Azért is szeretik ezt a technikát, mert az árnyékok fölé felrakott festékrétegek elmélyítik a színeket és az árnyékok széleit tompítják. Az árnyéknak felvitt színek a fölé rakott színnel egybeolvadnak, ezért kell jól megválasztani, hogy mely színeket alkalmazzuk együtt. -Réteges festés Egy kínai festő mondta, hogy a selyemre festett virág akkor szép, ha a szirmait legalább 5 réteg festékkel festjük meg. Példának említette, hogy először a virág teljes szirmára vigyük fel a festéket. A következő réteget már úgy, hogy a szirom legszélét ne érje el. A harmadik réteget már csak a szirom feléig és így befelé haladva csökkentsük a befestett rész méretét. Ő ugyanazt a színű és tónusú festéket alkalmazta mind az öt rétegen. Ezzel a módszerrel elérte, hogy a szirom legszéle világosabb maradt, míg a közepe sötétebb lett. Alapjában ezt a módszert lehet variálni a csendéletek festése során, a rétegeket úgy is lehet el helyezni , hogy oda kerüljön a sötétebb rész, ahol árnyék keletkezik. A színeket is lehet változtatni még egy szirmon belül is, de az 5 réteget általában jó felvinni, mert ettől lesz a szín élénk, telített. -Hajszárító alkalmazása A selyem gyorsan szárad, de van eset, hogy szükség van száraz részre a további munkához. Ilyenkor alkalmazhatjuk a hajszárítót a szárításra, de a festék "szétfújására" is használhatjuk. A hajszárítóval a nedves selyemre felvitt nedves festéket tudjuk a kép által megkívánt irányba elfújni és ezáltal különleges hatást érhetünk el. A fújás indításánál a festék a leghalványabb lesz, kifelé sötétedik, de elvékonyodik és hullámokat alkot. Nagyon érdekes, szép eredményt lehet vele elérni. -Só technika A nedves festékre sószemeket helyezünk és hagyjuk szabadon megszáradni. A só magába szívja a festéket a vízzel együtt. A só alatt világos lesz az anyag, a megszívási vonalban pedig különleges formákat alkotva világosodik ki. Ezzel a technikával a fák lombját, vagy a talajon lévő füvet, gazokat lehet ábrázolni. Vigyázni kell azonban, hogy a sótechnika alkalmazása ne tegye túl sokká a képet. Törlés A nedves festéket papírtörlővel, vagy tiszta ruhával felitatjuk, ezáltal világosabb foltot kapunk a képen. Fényfoltokat, csillogásokat lehet ezzel a technikával kialakítani. Szivacs alkalmazása Nagy pórusú szivacs, vagy eredeti tengeri szivacs darabkát belemártunk a festékbe, majd ezt lazán rányomkodjuk a selyem anyagra. Egyenetlen foltokat kapunk, amellyel jól érzékeltethetjük a köves utat, az árnyékokat, egyenetlen felületeket. Zsírkréta alkalmazása A festetlen selyem felületére zsírkrétával vonalakat húzunk. A zsírkréta a festéket lelöki magáról, ezáltal rücskös felületet képez a festék. Fák törzseinek megfestéséhez, vagy öreg, kopott tárgyak felületének festéséhez lehet használni. Általában fehér zsírkrétát érdemes használni, de más szín is alkalmazható, ha jól megválasztják a motívum színéhez. Ha a kész képet vasaljuk, akkor alá és fölé tiszta textil anyagot kell tenni, ami magába szívja majd a zsírt, így a selymen nem fog látszani semmi. Kollázs technika A selyem anyagbók kivágjuk a kívánt formát: pl. a virágok szirmát vagy a leveleit. Felragasztjuk a selyem anyag megfelelő helyére, majd megfestjük az előzőekben ismertetett módon. De dolgzohatunk fordítva is, az alapot megfestjük és a kivágott selyem anyagot ráragasztjuk. Számos variálási lehetőséget kínál ez a technika.

HOROSZKÓP MANDALA

CSILLAGJEGYEK MANDALÁI http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1066321 Kos mandala A Kos mandalát a ragyogó, tüzes színek, mindenek előtt a vörös hatja át. A vörös, mint a tűz színe, ugyanúgy, mint a Mars, jellemzi a lobbanékony, kolerikus természetet. A mandala közepén ott az egyenlőszárú háromszög, mely a tűz elem jele, ezért veszik körül az égő lángnyelvek. A lángnyelveket bárhová tehetd, a lényeg, hogy semmiképp ne maradjon le az alkotásról. A külső kör cikkelyeibe pedig ne felejtsd el berajzolni a Kos ábrát és az uralkodó bolygójának, a Marsnak jelét. A Kos mandala mindenképp legyen élénk, és intenzív, erős színű. Hatása: Ez a mandala aktiváló hatású, feléleszti az energiát, erősíti a határozottságot, az erőteljes törekvést és a céltudatosságot. Bika mandala A Bika az Ókorban Nap-szimbólum volt, ezért érdemes középen ezzel a jelképpel kezdeni a mandala készítést. A Bika ábra egy négyzetbe kerül, mivel a négyes szám jelenti az anyagot, a föld elemet, ami a Bikához rendelhető minőség. Színei közé tartozik minden földszín, a barnás, őszi színek, narancsos vörös, meleg árnyalatok. A narancssárga, mint derűs életvidám szín, melegséget és érzékiséget sugároz, mely a Vénusz bolygó megfelelője. Rárajzolhatsz még egy-egy búzakalászt a termékenység jelképeként. A külső körre kerül a Vénusz bolygó jele és a Bika jegy szimbóluma. Hatása: A Bika mandala mindenek előtt türelmessé tesz, és segíti a kitartást és az állhatatosságot. Aki gyermeket szeretne, annak is érdemes kitenni egyet a hálószobába, mivel a Bika termékenység szimbóluma is. Ikrek Az Ikrek mandalára a napsárga legvilágosabb árnyalata kerüljön, mely közel áll a fény és az arany színéhez, mert ez a szellem, a nem anyagi és a szellemi megismerés színe. A légies színek, mint a kék árnyalatai és a világosszürke is megfelelő választás. A Felhők jelképezik a levegő elemet, ezért elengedhetetlen szimbólum, a külső körön pedig az Ikrek uralkodó bolygójának a Merkúr jele és az Ikrek szimbólum ábrája kerül. Hatása: Az Ikrek mandala segíti a kapcsolatteremtést és kapcsolatépítést, illetve jó hatással van a kommunikációs készségekre és intellektuális képességekre. Támogatja még a találékonyságot, és talpraesetté tesz. Rák mandala A Rák eleme a víz, ezért a kék szín mindenképp jelenjen meg az ábrán, ha gondolod, a víz fodrozódó hullámait is rárajzolhatod. A Rák ollói a felkelő Napot jelképezik, viszont a Rák uralkodó bolygója a Hold, úgyhogy mind a Hold, mind a Nap ábrájának rá kell kerülnie a mandalára. Színek tekintetében az ezüst, a viola, a pasztellszínek, vízszínek és a zöld jó választás. Hatása: Ez a mandala alkalmazkodóvá tesz, segít ez érzelmek megélésében és kimutatásában. Beindítja a fantáziát, fejleszti a kreativitást és jótékonyan hat a művészi alkotókészséget. Oroszlán Az Oroszlán mandalának központi szimbóluma a Nap bolygó, és a tűz elem. A Nap sugarai lehetnek napraforgó virág szirmaiból is, vagy akár tűz lángjai is ábrázolhatják. A képen megjelenhet még a szív és a korona is, mert ezek is az Oroszlánhoz tartozó szimbólumok. Színek tekintetében használj arany, vagy aranysárga tónusokat és vöröset. A fehér szintén jó lehet, mert a napfényt jelképezi, amely minden spektrumszínt tartalmaz. Hatása: Az Oroszlán mandala erősíti az életkedvet, energikussá, elevenné tesz. Az élni akarás mandalája, mely optimizmust és önbizalmat önthet belénk. Ha szerelemre vágysz, akkor is segítségedre lehet ez az ábra. Szűz A Szűz mandala színeiben is az őszt idézi. A Szűz jegy főbb színei a világos barna, homokszín, beige, finom zöld, de a bordós, lilás árnyalatok is jöhetnek. Mivel a Szűz jegy a föld elemhez tartozik, az ábrán megjelenik a négyes szám szimbóluma, a négyzet. A búzakalász pedig az aratás szimbólumaként kerülhet rá. Uralkodó bolygója a Merkúr, melynek jele a külső körcikkben látható a csillagkép jelével felváltva. Hatása: Ez a mandala segít abban, hogy a földön maradjunk, és ne szálljunk el. Józanságot és gyakorlatiasságot ad. Segít az alkalmazkodásban, és abban hogy jobban el tudjuk viselni a hétköznapi élettel járó monotonitást. Mérleg A Mérleg a harmónia és kiegyenlítődés jegye, így a mandala is egy nagyon harmonikus ábra, mind színeiben, mind elrendezésében. Mivel a levegő elemhez tartozik, a kékes árnyalatoknak, vagy felhőknek mindenképpen meg kell jelenniük rajta. Színeiben a kékes árnyalatokon túl még a zöldes, türkiz és a sárga adja az alapot. A polaritás szimbóluma a Jin-Jang is rá kerülhet, illetve a Mérleg uralkodó bolygójának, a Vénusznak a jele. Hatása: A Mérleg mandala a diplomáciai érzéket támogatja, nyitottabbá és közlékenyebbé tesz, illetve erősíti a toleranciát és szociális érzéket. Segíti a belső béke és harmónia megteremtését. Skorpió A Skorpió egy tüzes víz jegy, ezért a mandala két domináns színe a kék és a vörös. A lefelé forduló háromszög a víz elem jele, ezt veszi körül a lángnyelvekben fodrozódó víz. Uralkodó bolygólya a Plútó jele a külső körcikkre kerül a csillagjegy ábrával együtt. Ez egy feszült ábra, mely a bennünk szunnyadó erőről, az életről és halálról szól. Megjelenhetnek még rajta a vérvörös, a méregzöld színek, a vörös és fekete, fekete és fehér ellentéte, vagy a foszforeszkáló, sejtelmes árnyalatok is. Hatása: A Skorpió mandala behatol az ösztönvilágunkba, és leleplez mindenféle élethazugságot. Eltakarít mindent életünkből, aminek már lejárt az ideje. Nyilas Eredetileg a szárnyas kentaur a szellemileg magasabb szinten lévő ember jelképe volt, ezért kerül a Nyilas mandala közepére. Azért került egy négyzetbe, mert a föld elemtől el akar szakadni. A nyíl a vágy szimbóluma, hogy elszakadjon a földi kötöttségektől. Tűz jegy lévén megjelenhet az ábrán a nap, melynek lángok alkotják a sugarait, és az uralkodó bolygó, a Jupiter jele is. Színvilágát tekintve Nyilas mandala ibolyakék, mélykék és bíbor színeket tartalmaz. Hatása: Ez a mandala pozitív gondolkodásra sarkall. Optimizmust önt belénk, és segít abban, hogy újra tudjunk örülni az életnek. A lelket békülékennyé, nagyvonalúvá teszi, segíti a belátást és a megbocsátást. Bak A Bak mandalán több szimbólum is megjelenhet. A három egymással összekötött félkör szimbolizálja az ellentétek, az ég és a föld, a fény és sötétség egyesülését. A fehér fénysugár a reményt jelképezi, ahogy a téli napforduló után a fény lassan újra túlsúlyba kerül. A középre helyezett csillagkép, a Bak egy sziklán is ábrázolható, mely a szellemi magaslatokra utal. A külső körcikken pedig a csillagkép jele és az uralkodó bolygó, a Szaturnusz jele kerül. Színvilágát tekintve ez a mandala jellemzően kék, kékes-fehér, fekete, antrazit és zöldes fekete. Hatása: A Bak mandala nyugalmat, koncentrációt sugároz, fegyelmet és komolyságot kölcsönöz tulajdonosának. Erősíti a felelősségtudatot, a józan ítélőképességet, a racionális, tárgyilagos gondolkodást. Vízöntő A Vízöntő mandala egy különleges ábra. Hűvös, tiszta, fémes, legfőképpen jégkék színek jellemzik, melyek irizálóak, vagy szinte elektromos töltésűnek hatnak. Kissé futurisztikus. Lehet az egész komputer világot idéző és egyben misztikus sötét felhőkbe burkolózó. A mandalán megjelenhetnek még a liliomok, az alvilág szimbólumaként, ahová a Vízöntő korsójából ömlik a víz. A külső körcikken a két párhuzamos hullámvonal, a Vízöntő csillagkép szimbóluma, és az uralkodó bolygó, az Uránusz jelképe kerül. Hatása: A Vízöntő mandala segít abban, hogy merjünk új utakra lépni, és ne ragaszkodjunk a már megszokott, de fejlődést hátráltató dolgokhoz. Felszabadító erejű mind lelki, mind fizikai értelemben. Megmutatja, mi az igazi szabadság. Halak A Halak mandala egy rendkívül misztikus, áttetsző, elmosódott ábra. Sejtelmes árnyalatai egy más világba kalauzolnak. A két egymás felé úszó hal az egységgel való egyesülés szimbóluma. A lefelé mutató háromszög a víz elem jele, ezt veszi körül a fodrozódó víz. A háromszög lehet türkiz. Tengerzöld, kékeszöld, pasztellszínek, akvarell színek jellemzik. A füstölő is rákerülhet, mint a tömjén illata, mely szintén a Halakhoz köthető. A külső körcikkben a csillagkép jele és az uralkodó bolygó, a Neptun jele kerül. Hatása: Ez az ábra fogékonnyá és érzékennyé tesz a magasabb energiák érzékelésére. Az együttérzést és áldozatkészséget erősíti. A fantázia az álmok, a mesék világába vezet, hogy megtanuljuk újra gyermekszemmel szemlélni a körülöttünk lévő világot MANDALÁK ÜVEGFESTÉSHEZ

SELYEMFESTÉSI TECHNIKÁK

Több fajta technika létezik ! Lássuk: -Nedves a nedvesen technika: A nedves selyem anyagra visszük fel a nedves festéket. A festék a nedves selymen "fut" és nagy területeket kevés festékkel lehet szépen megfesteni. Két egymás mellé felvitt szín csodálatosan összeolvad, keveredik és különleges hatást lehet vele elérni. Ezzel a technikával szoktam a tájképeken az égboltot megfesteni, illetve a képekre az első színrétegeket felvinni. Ennél a technikánál vastag kerek, vagy széles lapos ecseteket kell használni. -Nedves a szárazon technika A legkedveltebb és a leggyakrabban alkalmazott technika. A száraz selyemre visszük fel a guttával körülhatárolt részre a festéket. Ilyenkor a selymen futó festék szépen kitölti a rendelkezésre álló helyet. A csendéleteknél és a tájképek kidolgozásánál ezt a technikát a leg jobb használni. Ezt a technikát kell alkalmazom akkor is, ha nem guttázzuk ki a körvonalakat, hanem azonnal a selyemre festjük például a virágok leveleit. Ennél a technikánál közepes vastagságú vagy vékony ecsetek kellenek. -Száraz ecset technika Száraz selyemre száraz" ecsettel visszük fel a festéket. A nedves ecsetet papírtörlőn többször áthúzuk, hogy kevés víz legyen benne. Ezt követően jön a festékbe mártás, majd a festékes ecsettel többször vonalat kell húzni a papírtörlőre, hogy a festékben lévő nedvesség is távozzon. Amikor már egészen vékony vonalat tudunk húzni és a kívánt színt is elértük, akkor lehet festeni a selyemre. Ezt a technikát a finom kidolgozásokhoz érdemes használni, amikor vékony vonalakat kell húzni, illetve a javításokhoz. Előfordul ugyanis, hogy a gutta vasalás után fehér nyomot hagy a képen, vagy túl vastag a vonala, ami nemkívánatos hatást eredményez. Ilyenkor ezzel a technikával "el lehet tüntetni" a gutta nyomait. Ennél a technikánál vékony ecsetek használata kell. -Tónusos aláfestés A festményen az árnyékokat festjük meg először. A csendéletek, virágok árnyékainak megfestésekor , mert ott sok apró vonal van és a színtelen gutta miatt nem lehet látni jól a témát. Azért is szeretik ezt a technikát, mert az árnyékok fölé felrakott festékrétegek elmélyítik a színeket és az árnyékok széleit tompítják. Az árnyéknak felvitt színek a fölé rakott színnel egybeolvadnak, ezért kell jól megválasztani, hogy mely színeket alkalmazzuk együtt. -Réteges festés Egy kínai festő mondta, hogy a selyemre festett virág akkor szép, ha a szirmait legalább 5 réteg festékkel festjük meg. Példának említette, hogy először a virág teljes szirmára vigyük fel a festéket. A következő réteget már úgy, hogy a szirom legszélét ne érje el. A harmadik réteget már csak a szirom feléig és így befelé haladva csökkentsük a befestett rész méretét. Ő ugyanazt a színű és tónusú festéket alkalmazta mind az öt rétegen. Ezzel a módszerrel elérte, hogy a szirom legszéle világosabb maradt, míg a közepe sötétebb lett. Alapjában ezt a módszert lehet variálni a csendéletek festése során, a rétegeket úgy is lehet el helyezni , hogy oda kerüljön a sötétebb rész, ahol árnyék keletkezik. A színeket is lehet változtatni még egy szirmon belül is, de az 5 réteget általában jó felvinni, mert ettől lesz a szín élénk, telített. -Hajszárító alkalmazása A selyem gyorsan szárad, de van eset, hogy szükség van száraz részre a további munkához. Ilyenkor alkalmazhatjuk a hajszárítót a szárításra, de a festék "szétfújására" is használhatjuk. A hajszárítóval a nedves selyemre felvitt nedves festéket tudjuk a kép által megkívánt irányba elfújni és ezáltal különleges hatást érhetünk el. A fújás indításánál a festék a leghalványabb lesz, kifelé sötétedik, de elvékonyodik és hullámokat alkot. Nagyon érdekes, szép eredményt lehet vele elérni. -Só technika A nedves festékre sószemeket helyezünk és hagyjuk szabadon megszáradni. A só magába szívja a festéket a vízzel együtt. A só alatt világos lesz az anyag, a megszívási vonalban pedig különleges formákat alkotva világosodik ki. Ezzel a technikával a fák lombját, vagy a talajon lévő füvet, gazokat lehet ábrázolni. Vigyázni kell azonban, hogy a sótechnika alkalmazása ne tegye túl sokká a képet. Törlés A nedves festéket papírtörlővel, vagy tiszta ruhával felitatjuk, ezáltal világosabb foltot kapunk a képen. Fényfoltokat, csillogásokat lehet ezzel a technikával kialakítani. Szivacs alkalmazása Nagy pórusú szivacs, vagy eredeti tengeri szivacs darabkát belemártunk a festékbe, majd ezt lazán rányomkodjuk a selyem anyagra. Egyenetlen foltokat kapunk, amellyel jól érzékeltethetjük a köves utat, az árnyékokat, egyenetlen felületeket. Zsírkréta alkalmazása A festetlen selyem felületére zsírkrétával vonalakat húzunk. A zsírkréta a festéket lelöki magáról, ezáltal rücskös felületet képez a festék. Fák törzseinek megfestéséhez, vagy öreg, kopott tárgyak felületének festéséhez lehet használni. Általában fehér zsírkrétát érdemes használni, de más szín is alkalmazható, ha jól megválasztják a motívum színéhez. Ha a kész képet vasaljuk, akkor alá és fölé tiszta textil anyagot kell tenni, ami magába szívja majd a zsírt, így a selymen nem fog látszani semmi. Kollázs technika A selyem anyagbók kivágjuk a kívánt formát: pl. a virágok szirmát vagy a leveleit. Felragasztjuk a selyem anyag megfelelő helyére, majd megfestjük az előzőekben ismertetett módon. De dolgzohatunk fordítva is, az alapot megfestjük és a kivágott selyem anyagot ráragasztjuk. Számos variálási lehetőséget kínál ez a technika.