A SZÍNEK ÉRZELMI HATÁSA

Idézet Molnár Sándor, a festészet tanítása c. könyvéből: Azok a megrázkódtatások, amelyeket a színek élménye kirobbant, továbbhatolnak a legbelső centrumig, és a lelki élet legfontosabb régióit érintik. Goethe a színek erkölcsi hatásáról beszélt. Mélyek a színek hatásai, akár tudatosan fogadja őket az ember, akár nem. Úgy hatnak ránk, mintha a túlvilágról érkeznének. Csak aki lényének mélyebb régióiban is érzékelni tudja a világot, az képes átélni a külön-külön vagy együttesen megcsendülő színek hangzási értékeit anélkül, hogy a tárgyakra vonatkoztatná azokat. SÁRGA Harmonikusan: Fény; a fény hatalmától a szublimáció legmagasabb fokára eljutott anyag. Túlvilág, csoda, értelem, tudás, bölcsesség, intelligencia, gazdagság. Vidám, sugárzó oldottság, változatosság, szabadság, meleg, barátságos, nyíltság, közlékenység, kommunikációs készség, boldogság, szellemi kalandvágy, ideálok, humorérzék. A sárga minden határon átlép, és a fény közelébe vezet. Igaz filozófia. Intellektus, könnyű, világos, légnemű, jövő, szellem. Legközelebb áll a fényhez és a Naphoz. Idegrendszerünket, emésztőszerveinket ösztönzi. Erősíti a gyomrot, a solar plexussal összeköttetésben áll, méregtelenítő, segíti az összpontosítást. Diszharmonikusan: Irigység, árulás, hamisság, kétely, bizalmatlanság, őrültség, tompaság. VÖRÖS Harmonikusan: Ellenállhatatlan erő, vér, belső meleg, lázas szenvedélyes, harcias. Testi szerelem - átszellemült szeretet. Az élet és az akarat szelleme - hatalom, autoritás, a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Kolerikus (heves). Izgatottságot okoz, aktivitást; önbizalom saját erőnkbe vetett hit. Meleg, erőteljes, aktív, dinamikus, szembeötlő, harsány, az élet jele, forróvérű, agresszív, harc, konfliktus, a vér színe, tetterő, határozottság, meggyőző erő, bátorság, dinamikus lendület, szilárd. Királyi, uralkodó, nemes. A vérre gyakorol hatást. Vérkeringési zavarok ellen jó, a hideg területeket felmelegíti. Diszharmonikusan: Legyőzhetetlen, démoni szenvedély, szertelen heveskedő, tolakodó, kötekedő, ordenáré, haragos. NARANCS Harmonikusan: Sugárzó aktivitás. Az anyag szférájában napszerű világító erővel jelentkezik. A meleg aktív energia maximuma. Az anyag a vöröses narancssárgában éri el a meleg, aktív energia maximumát. A szentség szelleme, elragadtatás, nyíltság, öröm, boldogság. Aktivizáló hatású. Depresszió, pesszimizmus, ernyedtség ellen jó, az immunrendszert erősíti. Diszharmonikusan: Büszkeség, külsőséges pompa, kevélység. ZÖLD Harmonikusan: A növényvilág színe. Termékenység, kielégültség, nyugalom, remény, benne a tudás (sárga) és a hit (kék) egyesül. Az összeütközésből kibontakozó harmónia szelleme, fizikai kiegyensúlyozottság. Flegmatikus. Szilárd álhatatosság, önbecsülés. Sötét és világos, meleg és hideg között tartja az egyensúlyt. A szellem és az anyag világa a zöldben kapcsolódik össze. Ez a természet színe. a növekedésé, a harmóniáé, a rokonszenvé. Megújulás, béke, remény, elégedettség, gyógyulás, vegetáció. A természet, a növekedés és az általános regenerálódás színe. Harmóniateremtő, csökkenti a kimerültséget, a fáradtságot. Diszharmonikusan: Közönséges, ordenáré, bénult, merev, buta. KÉK Harmonikusan: Befelé fordulás, passzív, árnyékos, a sötét felé hajlik. Atmoszféra: a legvilágosabb égszínkéktől az éjszakai legsötétebb kékesfeketéig. Hit, szellem, halhatatlanaság. Az igazság szelleme, tisztelet, hódolat. A lélek megfelelője. Melankólikus, nyugalom, megelégedettség, feloldás, a vértelenség érzése. Mélységbe (víz) és magasba (ég) vezet. Nagy csendesség és hűvösség árad belőle. Biztonságérzet. Mindig belejátszik valami súlyos, passzív erő is, amit a sötétség közelléte okoz. Folyékony. Hűvös szín, amely nyugtatóan hat, idegesség, gyulladás ellen jó, gennyes állapotokon segít. Diszharomonikusan: Babona, félelem, elveszettség, gyász, de mindig érzék fölötti, lelki, transzcendens. INDIGÓ Harmonikusan: Rejtett misztériumok szelleme, szeretet, gyógyítás, intuitív szín. Görcsoldó hatása van, ideges eredetű zavarok, lelki kimerültség ellen jó. Erős egyéniség, visszahúzódó alkat, intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi, lelki síkon sebezhető. Diszharmonikusan: Démoni, alvilág, züllöttség, szenvedélybetegségek. IBOLYA Diszharmonikus szín. A sárga, a tudás ellenpólusaként az ibolya a tudatalatti, a titok színe. Hol fenyegetően, hol boldogítóan hat ránk, és gyakran nyomasztó. Nagy foltokban az ibolya szín valóban ilyesztően hathat, különösen ha bíborvörösbe hajlik. " Ha ilyen fény borul egy táj fölé, a világ vége rémületét szuggerálja." (Goethe) A tudatlan jámborság színe, a komor babonásságé. Lappangó katasztrófák törnek föl a sötét ibolya színből. Megvilágosítva gyöngéd és szeretetreméltó színtónusok bukkannak elő belőle. Sötétség, halál, magányosság, magány és oldódás, mennyei szeretet és szellemi uralom a vöröses-ibolyában. Az áldozat szelleme, rítusok és mágia, spirituális szín, misztikum, kozmikus tudat, szenvedélyesség. A legsötétebb szín, nehézségek, fájdalmak, spirituális, metafizikus szín: az anyagi és a spirituális síkon hat. Harmonikusan: Erősíti a meditáció hatását, az inspirációs képességet. Belső megtisztulás. Egyensúlyba hozza a két agyféltekét, a jin és a jang elveket. Spirituális hajlam, szellemi ébredés, spirituális fejlődés és felszabadulás. Összefoglalás A VÖRÖS - a legsűrűbb szín - a test megfelelője. Meleg szín. Cselekvésre ösztönöz. Bánj vele csínján, a túl sok piros agresszivitást válthat ki. A SÁRGA - a legvilágosabb szín - a szellem megfelelője.Melegséget és közelséget kölcsönöz. A fény és a nap színe. Kitűnő szűk, sötét helyiségekbe. A NARANCSSÁRGA -nagyon meleg szín. A sárga és a piros keveréke izgató hatású. Csak vigyázz, mert tér kell hozzá. A KÉK a leginkább felfelé irányuló szín - a lélek megfelelője.Hideg szín. Eltávolodást és messzeséget jelent. A nyugalom iránti vágyat fejezi ki. A sötétkék fárasztó, és passzivitásra ösztönöz. A világoskék tágítja a teret és tisztaságérzetet ad. A ZÖLD -hideg szín. Távolságot és messzeséget jelent. Nyugtat, pihentet, ellazít. A FEHÉR -a semlegesség, könnyedség és a tisztaság színe. A BARNA -a semlegesség, a melegség és a közelség színe. A barna világos árnyalata kellemes közérzetet ad. A sötétbarna szűkíti a teret. A szín és a lélek egymásnak megfelelői, és a szellemi világot kapcsolják össze az anyagival. Melankólikus ( búskomor) - kék - a fej területe. Kolerikus (heves, lobbanékony) - vörös - szív. Szangvinikus (vérmes) - sárga - mellkas. Flegmatikus (közönyös, egykedvű) - Zöld - hát. A hat szín feszültségtengelye Sárga - ibolya: intuíciós tengely ( fény - sötétség) Kék- narancs: szellemi tengely ( hideg-meleg) Vörös-zöld: akarattengely (ego-közösség)

SELYEMFESTÉSI TECHNIKÁK

Több fajta technika létezik ! -Nedves a nedvesen technika: A nedves selyem anyagra visszük fel a nedves festéket. A festék a nedves selymen "fut" és nagy területeket kevés festékkel lehet szépen megfesteni. Két egymás mellé felvitt szín csodálatosan összeolvad, keveredik és különleges hatást lehet vele elérni. Ezzel a technikával szoktam a tájképeken az égboltot megfesteni, illetve a képekre az első színrétegeket felvinni. Ennél a technikánál vastag kerek, vagy széles lapos ecseteket kell használni. -Nedves a szárazon technika A legkedveltebb és a leggyakrabban alkalmazott technika. A száraz selyemre visszük fel a guttával körülhatárolt részre a festéket. Ilyenkor a selymen futó festék szépen kitölti a rendelkezésre álló helyet. A csendéleteknél és a tájképek kidolgozásánál ezt a technikát a leg jobb használni. Ezt a technikát kell alkalmazom akkor is, ha nem guttázzuk ki a körvonalakat, hanem azonnal a selyemre festjük például a virágok leveleit. Ennél a technikánál közepes vastagságú vagy vékony ecsetek kellenek. -Száraz ecset technika Száraz selyemre "száraz" ecsettel visszük fel a festéket. A nedves ecsetet papírtörlőn többször áthúzuk, hogy kevés víz legyen benne. Ezt követően jön a festékbe mártás, majd a festékes ecsettel többször vonalat kell húzni a papírtörlőre, hogy a festékben lévő nedvesség is távozzon. Amikor már egészen vékony vonalat tudunk húzni és a kívánt színt is elértük, akkor lehet festeni a selyemre. Ezt a technikát a finom kidolgozásokhoz érdemes használni, amikor vékony vonalakat kell húzni, illetve a javításokhoz. Előfordul ugyanis, hogy a gutta vasalás után fehér nyomot hagy a képen, vagy túl vastag a vonala, ami nemkívánatos hatást eredményez. Ilyenkor ezzel a technikával "el lehet tüntetni" a gutta nyomait. Ennél a technikánál vékony ecsetek használata kell. -Tónusos aláfestés A festményen az árnyékokat festjük meg először. A csendéletek, virágok árnyékainak megfestésekor , mert ott sok apró vonal van és a színtelen gutta miatt nem lehet látni jól a témát. Azért is szeretik ezt a technikát, mert az árnyékok fölé felrakott festékrétegek elmélyítik a színeket és az árnyékok széleit tompítják. Az árnyéknak felvitt színek a fölé rakott színnel egybeolvadnak, ezért kell jól megválasztani, hogy mely színeket alkalmazzuk együtt. -Réteges festés Egy kínai festő mondta, hogy a selyemre festett virág akkor szép, ha a szirmait legalább 5 réteg festékkel festjük meg. Példának említette, hogy először a virág teljes szirmára vigyük fel a festéket. A következő réteget már úgy, hogy a szirom legszélét ne érje el. A harmadik réteget már csak a szirom feléig és így befelé haladva csökkentsük a befestett rész méretét. Ő ugyanazt a színű és tónusú festéket alkalmazta mind az öt rétegen. Ezzel a módszerrel elérte, hogy a szirom legszéle világosabb maradt, míg a közepe sötétebb lett. Alapjában ezt a módszert lehet variálni a csendéletek festése során, a rétegeket úgy is lehet el helyezni , hogy oda kerüljön a sötétebb rész, ahol árnyék keletkezik. A színeket is lehet változtatni még egy szirmon belül is, de az 5 réteget általában jó felvinni, mert ettől lesz a szín élénk, telített. -Hajszárító alkalmazása A selyem gyorsan szárad, de van eset, hogy szükség van száraz részre a további munkához. Ilyenkor alkalmazhatjuk a hajszárítót a szárításra, de a festék "szétfújására" is használhatjuk. A hajszárítóval a nedves selyemre felvitt nedves festéket tudjuk a kép által megkívánt irányba elfújni és ezáltal különleges hatást érhetünk el. A fújás indításánál a festék a leghalványabb lesz, kifelé sötétedik, de elvékonyodik és hullámokat alkot. Nagyon érdekes, szép eredményt lehet vele elérni. -Só technika A nedves festékre sószemeket helyezünk és hagyjuk szabadon megszáradni. A só magába szívja a festéket a vízzel együtt. A só alatt világos lesz az anyag, a megszívási vonalban pedig különleges formákat alkotva világosodik ki. Ezzel a technikával a fák lombját, vagy a talajon lévő füvet, gazokat lehet ábrázolni. Vigyázni kell azonban, hogy a sótechnika alkalmazása ne tegye túl sokká a képet. Törlés A nedves festéket papírtörlővel, vagy tiszta ruhával felitatjuk, ezáltal világosabb foltot kapunk a képen. Fényfoltokat, csillogásokat lehet ezzel a technikával kialakítani. Szivacs alkalmazása Nagy pórusú szivacs, vagy eredeti tengeri szivacs darabkát belemártunk a festékbe, majd ezt lazán rányomkodjuk a selyem anyagra. Egyenetlen foltokat kapunk, amellyel jól érzékeltethetjük a köves utat, az árnyékokat, egyenetlen felületeket. Zsírkréta alkalmazása A festetlen selyem felületére zsírkrétával vonalakat húzunk. A zsírkréta a festéket lelöki magáról, ezáltal rücskös felületet képez a festék. Fák törzseinek megfestéséhez, vagy öreg, kopott tárgyak felületének festéséhez lehet használni. Általában fehér zsírkrétát érdemes használni, de más szín is alkalmazható, ha jól megválasztják a motívum színéhez. Ha a kész képet vasaljuk, akkor alá és fölé tiszta textil anyagot kell tenni, ami magába szívja majd a zsírt, így a selymen nem fog látszani semmi. Kollázs technika A selyem anyagbók kivágjuk a kívánt formát: pl. a virágok szirmát vagy a leveleit. Felragasztjuk a selyem anyag megfelelő helyére, majd megfestjük az előzőekben ismertetett módon. De dolgzohatunk fordítva is, az alapot megfestjük és a kivágott selyem anyagot ráragasztjuk. Számos variálási lehetőséget kínál ez a technika.

ELMÚLÁS

Sokszor keresünk… Sokszor válaszút elé érünk..nem tudjuk mi legyen és hogy legyen…és ilyenkor mindig jön a válasz, hogy bízz! És néha valóban nehéz..Mert nem látjuk az alagút végét…Hogy bízzak? Nem tudom merre megyünk, és hova.. Hát pont ezért bízz.. Hogy igenis jól alakul minden..van, amikor nehéz, igen..És van, amikor sötét van..De ha még sötét van, ha még nem jó, akkor nincs itt a vége…Én most megint magamba nézek..Olyan helyen vagyok, ami sokat nevelt rajtam és sokat ad..Most azt se tudom miért vagyok itt…Majd talán megtudom.. Az egész életemet felajánlom, hogy tessék mutasd meg mit szeretnél velem, és mutasd meg merre menjek..Vannak, akik nevetnek ezen..Mert ők ezt nem értik. Vagy ők pontosan tudják és érzik..Tudom, én is volt, hogy pontosan tudtam valamit. De van, amikor vákuum van. Csend van. Változás van. Van amikor változol..Amikor hirtelen nem tudod, hogy most merre tovább.. Amikor országot, helyet, munkát, nevet váltasz..van, amikor váltasz..Van, amikor változás van, váltás van…És akkor csak figyelni tudsz befelé, és engedni, hogy jöjjön, aminek jönnie kell, és arrafelé menj, amerre dolgod van.. És a türelem..AZ is egy fontos összetevő..és megint itt a bizalom..Hogy itt és ebben is bízol és tudod, hogy : megkapod ami Neked jár.. Mert jár--és mert igenis jön.